Er kan hier tekst staan over Endo boeven de videos

Endo Sensei 45th All Japan Aikido Demonstration

Endo Sensei 50th all Japan Aikido Demonstration