6 th Kyu examination requirements

Tachi waza                     Aihanmi katatedori                  Ikkyo        (omote & ura)
Tachi waza                     Aihanmi katatedori                  Shihonage    (omote & ura)
Tachi waza                     Aihanmi katatedori                  Iriminage    (omote & ura)
Mae- ukemi                   Forward rolling
Ushiro-ukemi               Backwards rolling

th Kyu examination requirements

Tachi waza                     Gyakihanmi katatedori               Shihonage    (omote & ura)
Tachi waza                     Gyakihanmi katatedori               Tenchinage   (omote & ura)
Tachi waza                     Shomenuchi                                 Ikkyo        (omote & ura)
Tachi waza                     Shomenuchi                                 Iriminage    (omote & ura)
Suwari waza                   Ryotedori                                      Kokyo-ho

th Kyu examination requirements

Tachi waza                     Aihanmi katatedori                      Nikyo        (omote & ura)
Tachi waza                     Aihanmi katatedori                      Sankyo        (omote & ura)
Tachi waza                     Aihanmi katatedori                      Kotegaeshi
Tachi waza                     Aihanmi katatedori                      Udekiminage   (omote & ura)
Tachi waza                     Gyakihanmi katatedori               Ikkyo        (omote & ura)
Tachi waza                     Gyakihanmi katatedori               Nikkyo        (omote & ura)
Tachi waza                     Gyakihanmi katatedori               Kotegaeshi
Tachi waza                     Gyakihanmi katatedori               Udekiminage   (omote & ura)
Tachi waza                     Gyakihanmi katatedori               Kokyonage    (omote & ura)
Tachi waza                     Gyakihanmi katatedori               Uchikaitennage(omote & ura)
Tachi waza                     Gyakihanmi katatedori               Sokumen Iriminage
Tachi waza                     Katadori                                          Ikkyo        (omote & ura)
Tachi waza                     Katadori                                          Nikkyo       (omote & ura)
Tachi waza                     Shomenuchi                                  Kotegaeshi
Tachi waza                     Yokomenuchi                                Shihonage    (omote & ura)
Tachi waza                     Yokomenuchi                                Udekiminage  (omote & ura)
Tachi waza                     Ryotedori                                        Tenchinage   (omote & ura)
Tachi waza                     Uchiro Ryotedori                           Sankyo   (omote & ura)

Suwari waza                    Aihanmi katatedori                     Ikkyo       (omote & ura)
Suwari waza                    Aihanmi katatedori                     Iriminage
Suwari waza                    Shomenuchi                               Ikkyo       (omote & ura)
Suwari waza                    Shomenuchi                               Iriminage