Volwassenen regulier
De kosten voor het trainen in de dojo van Aikido Amsterdam bedragen € 42,50 per maand. De kosten zijn gebaseerd op het voldoen van het lesgeld het gehele jaar door (inclusief de vakantie periodes wanneer de dojo is gesloten). De kosten per maand dienen voor de 1ste van de betreffende maand voldaan te worden.

Er is de mogelijkheid om de jaarkosten éénmalig te voldoen in de maand september. Er geldt dan een korting van 1 maand. Het jaartarief bedraagt € 440,00

Binnen de dojo geldt een opzegtermijn van 1 maand, deze betreft de leden welke maandelijks betalen. Voor de jaarcontributie is geen restitutie mogelijk.

Jeugd regulier
Jeugdleden betalen € 300,00 per jaar (schooljaar), voor kinderen welke 2x p/wk trainen bedragen de kosten € 360,00 per jaar. Van deze kosten wordt in september van het betreffende jaar een factuur gestuurd.

Peuter en Kleuter lessen
Het lidmaatschap is gebaseerd op 11 mnd per jaar, en het lesgeld bedraagt € 40,- per maand. De opzegtermijn bedraagt 1 maand. De maand augustus hoeft niet betaald te worden vanwege de zomervakantie.

Dojo gesloten
Voor de volwassen is er altijd training volgens de tijden op het rooster. Tijdens de zomervakantie en de kerstweken is er een aangepast rooster. Op feestdagen is er geen les.

Voor de jeugd, peuters en kleuters gelden de volgend basis regels.

  • Tijdens de school vakanties zijn er geen lessen
  • De lessen eindigen 1 week voor de zomervakantie, en starten 1 week na de start van het schooljaar.
  • Er zijn geen lessen op feestdagen, denk hierbij ook aan Sinterklaas.

Gebouw De Palm
Alle leden van Aikido Amsterdam dienen een bijdrage te betalen aan het gebouw De Palm voor het onderhoud van de Palm. De jaarlijkse kosten bedragen € 20,00. Deze kosten zullen op de facturen van september vermeld worden.

Dutch Aikikai Foundation
Alle leden van de dojo van Aikido Amsterdam dienen lid te worden van de Dutch Aikikai Foundation. De jaarlijkse contributie bedraagt € 30,00. Dit bedrag is mede voor een gezamenlijke verzekering, stages, Dan graad examens en het aanbieden van opleidingen. De DAF is lid van de Aikidobond Nederland, welke lid is van het NOC-NSF

Betalingen
Alle betalingen kunnen overgemaakt worden op ING rekening NL32INGB0751857599 t.n.v. TGB Dijkman